Aktualności

Mecze bez udziału publiczności

Mecze bez udziału kibiców
Szanowni Państwo,

 

Mazowiecki Związek Piłki Nożnej informuje, że w związku z wprowadzeniem
nowych obostrzeń mecze we wszystkich kategoriach wiekowych muszą odbywać
się bez udziału publiczności, niezależnie od tego czy dany powiat
znajduje się w strefie żółtej czy czerwonej. Na obiekcie podczas jego
trwania może przebywać maksymalnie 25 osób z każdej drużyny wpisanych do
protokołu z zawodów z wyłączeniem obsługi organizatora (tj. osób
odpowiedzialnych za bezpieczeństwo podczas meczu, których (w związku z
brakiem kibiców) ilość w poszczególnych meczach po analizie ryzyka
ustala gospodarz zawodów, opieka medyczna, sędziowie, delegat,
obserwator, akredytowani przedstawiciele mediów, obsługa techniczna
obiektu).

Nowe wytyczne wchodzą w życie od soboty, 17 października br.

 

Prezes

Mazowieckiego ZPN

/-/Zdzisław Łazarczyk