Wypowiedzenie zawodnika

W przypadku rezygnacji z członkostwa w Klubie Sportowym Raszyn, Rodzice /Opiekunowie zobowiązani są poinformować o rezygnacji Trenera swojej drużyny pisemnie, lub osobiście w biurze Klubu