Boks Sztab szkoleniowy

Krzysztof Wójcik 503-914-522                                                                                                               Kuba Nasiłowski 797-543-123

Treningi prowadzone są cały tydzień
– Poniedziałek godzina 18:00 do 19:30 prowadzi Trener Wójcik
– Wtorek godzina 18:00 do 19:30 prowadzi Trener Bukalski
– Środa godzina 18:00 do 19:30 prowadzi Trener Wójcik
– Czwartek godzina 19:00 do 20:30 prowadzi Trener Bukalski
– Piątek godzina 18:00 do 19:30 prowadzi Trener Wójcik

Dzieci do lat  14 mają trening w Poniedziałek, Środa, Piątek o godzinie
17:00 do 18:00 prowadzi Trener Kuba Nasiłowski

Składki wynoszą :
Zawodnicy 100zł /miesiąc
do 10-tego każdego miesiąca przelew na konto :
Sekcja Boksu
93 8004 0002 2001 0000 0420 0016
Imię, nazwisko i za jaki miesiąc.