Zarząd

Prezes Zarządu: Marcin Cwyl

Wice Prezes Zarządu: Tomasz Szwed

Członkowie Zarządu:  Jacek Wyszomirski, Jacek Gromek, Krzysztof Wroniewicz