Opłaty

UCHWAŁA Walnego Zebrania członków KS Raszyn z dnia 28-06-2024

Na podstawie § 21 pkt 3 Statutu Klubu KS Raszyn Walne Zebranie Nadzwyczajne postanawia ustalić składkę członkowską dla zawodników w kwocie 200 zł miesięcznie zachowując 50% zniżkę na drugie i kolejne dziecko.
Zmiana wysokości składki obowiązuje od 1 lipca 2024 roku.

Składka członkowska w przypadku jednego dziecka wynosi 200 zł/miesiąc.
Opłata za drugie i kolejne dziecko wynosi 50% składki.
Składkę członkowską opłacamy do 10-tego każdego miesiąca.
W tytule przelewu prosimy o wpisanie „Składka członkowska” oraz miesiąc, imię i nazwisko zawodnika.
Dodatkowo każdy nowy zawodnik jednorazowo opłaca wpisowe w wysokości 150 zł.

Wszelkiego rodzaju wpłaty (takie jak: składka członkowska, opłata za obozy itp.) dokonujemy na konto danej sekcji, a w przypadku piłki nożnej na konto danego rocznika.

Zestawienie subkont dla poszczególnych sekcji oraz roczników:

1. Piłka nożna chłopcy:
Rocznik 2007/08   –   34 8004 0002 2001 0000 0420 0011

Rocznik 2009/10   –   07 8004 0002 2001 0000 0420 0012

Rocznik 2011        –   77 8004 0002 2001 0000 0420 0013

Rocznik 2012        –   50 8004 0002 2001 0000 0420 0014

Rocznik 2013        –   50 8004 0002 2001 0000 0420 0014

Rocznik 2014        –   88 8004 0002 2001 0000 0420 0009

Rocznik 2015       –   29 8004 0002 2001 0000 0420 0004

Rocznik 2016      –   29 8004 0002 2001 0000 0420 0004

Rocznik 2017/18   – 29 8004 0002 2001 0000 0420 0004

2. Piłka nożna dziewczynki:
66 8004 0002 2001 0000 0420 0017

3. Sekcja Podnoszenia Ciężarów:
23 8004 0002 2001 0000 0420 0015

4. Sekcja Boksu:
93 8004 0002 2001 0000 0420 0016

5. Sekcja Koszykówki:
61 8004 0002 2001 0000 0420 0010