Historia

Historia klubu

Klub Sportowy KS RASZYN powstał 1965 roku, założycielem i pierwszym prezesem został Kazimierz Jedynak. W okresie 1972-1976 prezesem klubu był Bernard Sawicki, którego w latach 1976-1997 zastąpił Wiesław Szustak. Kolejnym prezesem został wybrany Andrzej Kozakiewicz 1997-1998. Od roku 2001 na czela zarządu klubu stał ponownie Kazimierz Jedynak, niestety w roku 2009 Prezes Kazimierz Jedynak zmarł po długoletniej chorobie. W wyborach w roku 2009 fotel prezesa objął Piotr Pikiel, kilkuletni członek zarządu Klubu Sportowego Raszyn. Podczas walnego zebrania członków K.S. Raszyn w maju 2014 roku prezesa Piotra Pikiela zastąpił nowo wybrany na prezesa klubu Pan Jacek Wyszomirski.

Od Maja 2018 roku na stanowisko Prezesa został  wybrany Marcin Cwyl.

Obecnie K.S. RASZYN zrzesza około 350 członków klubu w tym 250 zawodników sekcji sportowych: piłka nożna, podnoszenie ciężarów oraz boksu.