Aktualności

POMOC UKRAINIE

Może być zdjęciem przedstawiającym tekst

Raszyńskie Centrum Pomocy Ukrainie

Szanowni Mieszkańcy!

Informujemy, że Rada i Wójt Gminy wraz z jednostkami podległymi podjęli działania mające na celu koordynację zadań jakie stanęły przed samorządem w związku z sytuacją na Ukrainie oraz przewidywaną falą uchodźców.

Najważniejsze ustalenia:

  • 1. Zostaje powołany Punkt informacyjny dla uchodźców w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Raszynie – koordynator p. Ewa Melon – tel. 885 111 591 – w godzinach 8:00 – 18:00 – mail: emelon@raszyn.pl
  • 2. Został utworzony Punkt Bazy Noclegowej oraz Punkt Bazy Transportowej na terenie Gminy Raszyn – koordynator p. Marzena Płaszczyńska – tel. 797 009 972 – w godzinach 8:00 – 18:00
  • 3. Punkt zbiórki darów działa w Centrum Sportu Raszyn w Hali Sportowej ul. Sportowa 30, 05-090 Raszyn – koordynator p. Katarzyna Klimaszewska – w godzinach 8:00-21:00 – tel. (22) 720 19 08
  • 4. Uruchamiamy zbiórkę pieniędzy za pośrednictwem Fundacji Kochaj Życie, które zostaną przeznaczone na pomoc uchodźcom z Ukrainy. Dary można wpłacać na rachunek: Nr konta: 65 8004 0002 2010 0019 7898 0002 z dopiskiem „Raszyn dla Ukrainy”
  • 5. Bezpłatna pomoc medyczna na terenie Gminy Raszyn: – Centrum Medyczne JUDYTA, ul. Poniatowskiego 21 oraz ul. Pruszkowska 52, 05-090 Raszyn – SZPZLO Warszawa- Ochota, ul. Pruszkowska 52, 05-090 Raszyn
  • 6. Szkoły będą przyjmować dzieci uchodźców zgodnie z obowiązującym obwodem. Dla dzieci nie mówiących po polsku zostaną utworzone oddziały przygotowawcze gdzie proces nauczania dostosowany będzie do ich potrzeb i możliwości edukacyjnych.
  • 7. W placówkach oświatowych uczniowie cudzoziemscy będą objęci pomocą psychologiczno-pedagogiczną.
  • 8. W ramach współpracy z lokalnymi hotelami są rezerwowane miejsca dla uchodźców.
  • 9. Ognisko Wychowawcze Jaworowa jest przygotowywane do ewentualnego przyjęcia ok. 35 osób.
  • 10. Wszelkie inne sprawy prosimy kierować za pomocą poczty elektronicznej: pomocukr@raszyn.plInformujemy, że pomocą objęci są wszyscy uchodźcy, którzy przekroczyli granicę polsko-ukraińską od 24 lutego 2022 roku.

 

Może być zdjęciem przedstawiającym tekst