Aktualności

Program ramowy obozu w Krasnobrodzie

TURNUS I
18.07. DZIEŃ WYJAZDU
7:00 – zbiórka na obóz parking Szkoły Podstawowej
7:30 – wyjazd
12:30 – przyjazd do ośrodka w Krasnobrodzie
13:30 – obiad
25.07.: powrót w godzinach popołudniowych (około 16:00 – 17:00)

TURNUS II
25.07.: DZIEŃ WYJAZDU
6:30 – zbiórka na obóz parking Szkoły Podstawowej
7:00 – wyjazd
12:00 – przyjazd do ośrodka w Krasnobrodzie
13:00 – obiad
1.08.: powrót około 14:00