Aktualności

Zgłaszanie Szkód

Zawodnicy KS Raszyn którzy opłacili składki ubezpieczenia winni zgłaszać szkody

Telefonicznie 22 327 60 60 lub Poprzez stronę internetową :www.tuz.pl

Nr Polisy : VUA0190640.