Aktualności

XVIII Międzynarodowy Turniej Bokserski im. Michała Szczepana

Organizatorem już kolejnego XVIII Międzynarodowego Turnieju Bokserskiego im.
Michała Szczepana o Puchar Wójta Gminy Raszyn był Klub Sportowy
Raszyn-Sekcja Pięściarska, przy współpracy z Wójtem Gminy Raszyn i Centrum
Sportu w Raszynie jak również Firmom wspierającym.
Dziękujemy Wójtowi i Radzie Gminy Raszyn, Dyrekcji CSR wszystkim darczyńcom
i fundatorom (Elgrom, TR, Gravitan, Dema, CartPoland, którzy w jakikolwiek
sposób przyczynili się do zorganizowania tego Turnieju.

Kierownik Sekcji Boksu K.S. Raszyn Jacek Gromek