Aktualności

powrót

Przekaż 1% podatku na K.S. Raszyn

 

Przekaż 1% podatku

Klub Sportowy Raszyn zwraca się z prośbą do wszystkich, którym leży na sercu dalszy rozwój naszego klubu o przekazanie 1% podatku.

Czego potrzebujemy aby oddać 1 procent?

Wypełniając zeznanie roczne potrzebujemy dwóch informacji:

  1. numer KRS - 0000065449
  2. kwota nie większa niż jeden procent należnego podatku (po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół)

W praktyce:
Gdy podatek należny wynikający z zeznania wyniósł 6 501,00 zł. Możemy wskazać kwotę 1% (6 501,00 zł/100), czyli 65,01 zł, co w zaokrągleniu w dół daje 65,00 zł.

Jak przekazać 1 procent?

Gdy mamy informacje wymienione w poprzednim akapicie, przekazanie 1 procenta jest już proste.

W sekcji H wpisujemy kolejno informacje: w polu 124. numer KRS organizacji pożytku publicznego której chcemy przekazać jeden procent pożytku publicznego. W polu 125. kwotę wyliczoną, nie większą niż 1 procent naszego podatku. To wszystko.

W stosunku do ubiegłorocznego formularza PIT, zaszła zmiana upraszczająca przekazanie jednego procenta. W ubiegłym roku musieliśmy podać jeszcze dokładną nazwę organizacji pożytku publicznego, teraz musimy podać jedynie jej numer KRS oraz kwotę 1 procenta.

Sekcja I to część opcjonalna i nie ma konieczności jej wypełniania. Jeśli jednak chcemy wskazać cel szczegółowy, np. aby nasz 1 procent został wykorzystany na leczenie konkretnego podopiecznego fundacji to w polu 128. możemy wpisać swoje dane umożliwiające z nami kontakt np. „Zdzisław Kowalski, ul. Sopocka 1, 05-091 Raszyn, tel. 223456789, a w polu 126. cel szczegółowy np. Sekcja piłki nożnej.

Jeśli chcemy, by nasze nazwisko i adres zostało przekazane organizacji dla której przekazaliśmy 1% zaznaczamy poz. 127.

Nawet jeśli kwota twojego jednego procenta jest niewysoka np. 5 złotych, nie wahaj się wpisać jej do swojego PITa, Tobie to nie zaszkodzi a komuś może pomóc zgodnie z przysłowiem ziarnko do ziarnka.

Kto może oddać jeden procent podatku?

Z formalnego punktu widzenia 1 procent może oddać każdy podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych, podatnik objęty liniową, 19-procentową stawką podatku, podatnik opodatkowany ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych oraz podatnik uzyskujący dochód z odpłatnego zbycia papierów wartościowych oraz pochodnych instrumentów finansowych. Jednego procenta nie może przekazać podatnik rozliczający się w formie karty podatkowej.

Pamiętaj: Przekazanie 1% jest wskazaniem, że jeden procent podatku Urząd Skarbowy przekazuje fundacji a 99% podatku przekazuje do budżetu. W żaden sposób nie zwiększa to Twoich zobowiązań wobec budżetu lub nie zmniejsza kwoty ewentualnego zwrotu podatku.
1% podatku który i tak płacisz, przekazywany jest do organizacji pożytku publicznego zamiast do budżetu.

http://www.ksraszyn.pl/webPRO/photos/1357755276.jpg